Çikolata kisti ağrıya neden olur mu?

shutterstock_45344185

Oluşum mekanizması hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte endometriumun (rahmin iç dokusu), rahim harici başka bir bölgeye yerleşmesi ve kendine has kalınlaşma ve kanama ile dökülme davranışını yerleşim bölgesinde devam ettirmesi sonucunda endometriosis denilen hastalık meydana gelmektedir.

Endometriosis odaklarının % 75 oranında yumurtalıklara yerleşmesi ve her ay kanamaya devam ederek kist oluşturması (çikolata kisti ya da endometrioma) söz konusu olmaktadır. Endometriosisin ilk iki evresinde (minimal ve hafif endometriosis evreleri) kanamaya bağlı olarak oluşan kalıntılar, doku ve organlar arasında adezyonlara (yapışıklık) neden olurken, daha ileri evrelerinde (orta ve ağır endometriosis evresi) çikolata kistlerinin oluşumları gözlenmektedir.

Endometriosis hiçbir yakınmaya neden olamayabilirken, hastaların sıklıkla şiddetli ağrılardan şikâyet ettiği de bilinmektedir. Regl (adet) döneminde baş gösteren şiddetli pelvik (karnın alt kısmı ve kasık bölgesi) ağrı ya da cinsel birliktelikte daha derinlerde görülen ağrı, ekseriyetle endometriosise bağlı olarak oluşmaktadır. regl döneminde baş gösteren, herhangi bir dönemde de ortaya çıkabilen bu ağrıların, hastanın hayatını ciddi boyutlarda etkilemesi söz konusu olabilmektedir.

Endometriosis odakları yerleştikleri bölgelerde iltihabi reaksiyonlara neden olabilmekte bu da regl dönemindeki ağrı kesicilere cevap vermeyen, şiddetli ağrılara neden olabilmektedir.

karın içi bölgede ya da fallop tüplerine yerleşen endometriosis odaklarının oluşturduğu kanamaların kalıntıları etrafındaki doku ve organlar arasında adezyonlar oluşturabilmekte bu da anatomik ve fonksiyonel bozukluklara neden olabilmektedir. cinsel birliktelik sırasında daha derinlerde baş gösteren ağrılar, kronik pelvik ağrılar da bu adezyonlar nedeniyle oluşmaktadır.

Endometriosisin daha ileri safhalarında rastlanan çikolata kistinin medikal ya da cerrahi olarak tedavi edilebilmesi mümkün olabilmekte, çikolata kistlerinin cerrahi operasyon ile alınması ve mevcut adezyonların açılarak organ ve dokuların anatomik yapılarının düzeltilmesi ile ağrı yakınmaları ortadan kaldırılabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir