Çikolata kisti ameliyatları nasıl yapılır?

shutterstock_75216796

Çikolata kistleri (endometrioma), 1 cm’den 10 cm’ye kadar değişik boyutlara sahip olabilmektedir. Hastanın klinik durumu, yaşı ve çocuk sahibi olmak isteyip istememesi kadar kistin boyutu da uygulanacak tedavi metodunun seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. 4 cm’nin altında boyuta sahip çikolata kistleri için gözlem tedavisi daha uygun bir seçenek olarak görülmektedir. 4 cm’nin üzerinde boyutta sahip çikolata kistlerinin tedavisi için ise cerrahi operasyon ile kistlerin alınması uygun görülmektedir.

Çikolata kisti ameliyatları açık ameliyat (laparotomi) ya da kapalı ameliyat (laparoskopi) olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Çikolata kisti ameliyatlarında uygulanacak cerrahi girişimin yöntemi ise hastanın ihtiyacına göre belirlenmekte, mümkün mertebe laparaoskopik cerrahi tercih edilmektedir. Hastanın karın içi yapışıklıklarının ileri derecede olması durumunda ise laparotomi kaçınılmaz olabilmektedir.

Laparoskopi laparotomiye oranla pek çok avantaj sağladığından, çikolata kistlerinin tedavisinde altın standart olarak kabul edilmekte ve sıklıkla tercih edilmektedir. Laparoskopi metodu kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda, kesi yapılan bölgelerin atmosferle teması söz konusu değildir. Bu da operasyon sırasında ihtimal dahilindeki enfeksiyon riskini en aza indirmektedir. Operasyon için 1 cm’lik bir kesi yeterli olmaktadır. Hastanın iyileşme süresini oldukça kısaltan bu avantaj, hastanın günlük aktivitelerine dönme süresi azalttığı gibi ameliyat sonrasında oluşabilecek ağrıların azalmasına ve hastanın iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesine olanak verir.

Çikolata kisti ameliyatlarında kistin içindeki sıvının boşaltılarak (aspire etmek) kistin cidarının yerleşim yerinden tamamen çıkarılarak (kistektomi) bölgenin kistik yapıdan temizlenmesi amaçlanır. Bunlar dışında kist sıvısının aspirasyonu ya da kist cidarının aspirasyon işleminden sonra yakılması gibi metotlar da laparoskopiler sırasında uygulanabilmektedir. Ancak bahsedilen son iki yöntem sonrasında çikolata kistlerinin tekrarlama olasılıkları artmaktadır. Tekrarlama riskinin en az olması açısından, bu metotlar arasında en etkilisi kistektomidir.

Laparoskopi sırasında kist cidarının yerleştiği bölgeden tamamen temizlenmesi işlemi kapalı ameliyatlara nispeten daha zordur. Laparoskopik yöntem uygulanarak yapılan ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus operasyonu yapacak ekibin tecrübesi ve ameliyat sırasında kullanılacak metottur. Kist cidarının tam olarak temizlenememesi ve kistektomi dışında kullanılan metotlar, hastalığın 6 ay ile 1 sene arasında nüksetme riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra çikolata kistlerinin yerleşim yeri yumurtalıklar olduğundan operasyonun atravmatik olması, yumurtalık rezervlerinin zarar görmemesi açısından da önem taşımaktadır. Yumurtalık dokusunun sağlıklı olmasına rağmen endometriomaların over dokusundan ayrılamaması durumunda yumurtalıkların, tekrarlayan ameliyatlara karşın kistlerin nüksetmesi durumlarında yumurtalıklarla birlikte rahmin alınması gerekebilir.

Operasyon ne kadar başarılı olursa olsun, sonrasında ilaç tedavisinin uygulanması da endometriomanın nüksetme olasılığını azaltan bir faktördür.

Endometrioma ameliyatlarında çikolata kistlerinin temizlenmesinin dışında tespit edilen tüm endometriosis odakları tahrip edilir (tahrip işlemi için lazerin kullanılması başarıyı arttırır), karın içi adezyonlar (yapışıklıklar) ve infertiliteye (kısırlık) neden olan tüplerin tıkanıklıkları temizlenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir