Çikolata kisti evreleri ve boyutları nasıldır?

shutterstock_77367070

Endometriumun (rahmin iç dokusu) bilinmeyen sebeplerle rahmin haricinde bir bölgeye yerleşmek suretiyle endometriumun gösterdiği eylemleri (kalınlaşma ve olgunlaştığında kanama ile dökülme) yerleşim bölgesinde sürdürmesi sonucu endometriosis ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla karın içi bölgede görülen ve kanamaların artıklarının oluşturduğu adezyonlar (yapışıklık), endometriosisin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Endometriosis odaklarının overe (yumurtalık) yerleşmesi ve gösterdiği eylemin kistleşmesi sonucunda oluşan yapı ise çikolata kisti (endometrioma) olarak tanımlanır.

Endometriosis üreme organlarında ve batın (karın) içi bölgede değişik biçimlerde lezyonlara neden olabilmektedir. Bu lezyonlar, invazyon derinliği, konum ve boyut ile yumurtalık ve fallop tüplerinde izlenen adezyonların miktarı itibariyle; evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 olarak 4 safhada incelenmektedir. Evre 1 ve evre 2 sırasıyla minimal ve hafif endometriosis olarak adlandırılır ve bu evrelerde hastalık daha sınırlı gözlenir. Hastalık henüz başlangıç safhasındadır. Evre 3 (orta evre) ve evre 4 (ağır evre) de ise endometriosis daha yaygın olarak izlenir ve karın içi bölgedeki adezyonlar ileri derecelere ulaşmıştır. Adezyonlara ilaveten 3 cm ve üzerinde çikolata kistlerine rastlanmaktadır.

Çikolata kistinin evreleri ve boyutları, laparoskopi yapılmadan tam olarak tespit edilemez. Her ne kadar transvajinal ultrasonografi (vajinal ultrason ya da jinekolojik ultrason) incelemeleri ile laparoskopi sonuçları  % 90’ın üzerinde birbirini tutsa da endometriosisin kesin tanısı ve evresinin kesin olarak tespiti laparoskopi sonucunda yapılabilmektedir.

Günümüzde en çok kabul gören endometriosis evrelendirme sistemi, 1996 yılında kabulü gerçekleşen “Revised American Society for Reproductive Medicine Classification of Endometriosis, rAFS” yani Amerikan Reprodüktif Tıp Cemiyeti sınıflamasıdır. Çikolata kistinin evreleri ve boyutları, hastada tespit edilen bulgulara verilen belirli puanların toplamına göre belirlenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir