Çikolata kisti gebeliğe engel midir?

Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber rahim içi tabakalar (endometrium) rahim dışında başka bir yere yerleşir ve burada rahim içinde gösterdikleri kalınlaşma ve kanama ile dökülme davranışını, bulundukları yerlerde tekrar ederler. Bu durum bulundukları bölgelerde adezyonlara (yapışıklık) neden olur. Bu hastalık endometriosis olarak adlandırılır. Bu endometriosis odaklarının overe (yumurtalık) yerleşmesi ve kistleşmesi ile oluşan yapılara çikolata kisti (endometrioma) adı verilir.

Endometrioma, sadece tek yumurtalığı tutabileceği gibi nadiren de olsa her iki yumurtalıkta da görülebilmektedir. Yumurtalığın işlevini bozabilen, sağlam dokuyu azaltabilen ya da yumurtalık rezervini etkileyebilen özelliğiyle çikolata kisti gebeliğe engel teşkil edebilir.

Rahim içi dokunun taşındığı yerde taklit ettği davranış nedeniyle (kalınlaşma ve kanama ile dökülme) meydana gelen kalıntılar, çevredeki dokuların birbirine yapışmasına (adezyon) neden olur. Buna bağlı olarak yapışıklıkların oluştuğu bölgenin anatomik yapısı bozulur. Bu da yapışıklık meydana gelen organların işlevlerini tam olarak yerine getirmesine engel olabilir.

Fallop tüplerinin endometriosis odaklarının kalıntılarıyla tıkanması ya da tüplerde yapışıklıkların oluşması, buradan spermlerin veya yumurta hücresinin geçişine mani olabilecek seviyeye ulaşabilir. Bu durum gebe kalamama sebebi olabilmektedir. Adezyonlar sonucunda fallop tüplerinin ucundaki saçaklar işlevini yitirebilir ve yumurtalıklardan salınan yumurtanın fallop tüpüne geçememesine bu da kısırlığa neden olabilir.

Çikolata kistinin görüldüğü yumurtalıklarda folikül gelişimi kötü yönde etkilenmekte ve hormonal düzensizlikler oluşabilmektedir. Aktif hastalıklı dokuların salgıladığı bazı kimyasal maddeler (prostoglandin v.b) nedeniyle çikolata kistinin varlığı, embriyonun sağlıklı gelişimini ve yerleşimini olumsuz etkilemekte, bağışıklık sisteminde farklılıklara neden olmakta, uterus (rahim) yumurtayı reddedebilmektedir. Bu durum spermin yumurtayı delebilme özelliğini de kaybetmesine neden olur. İşleyiş şekli tam olarak tanımlanamasa da anovulasyona (yumurtlayamama) neden olabildiğinden çikolata kisti gebeliğe engel olabilir.

Adezyonların organlar arasında olması (özellikle yumurtalıklar, rahim, tüpler ve bağırsaklar arasında) diğer bir kısırlık nedenidir.

İnfertilite (kısırlık) nedeni ile doktora başvuran hastaların % 20–40’ına çikolata kisti tanısı konulmaktadır. Endometriosis hastalığının minimal ve hafif evrelerinde (1. ve 2. evre) olması bile kısırlık üzerinde etkilidir. Bu neden hastaların gebe kalma ihtimallerini önemli ölçüde azalır. Tedavi edilmemesi durumunda var olan endometriosis odakları yayılma eğilimindedir.

3 cm’nin üzerindeki çikolata kistleri laparoskopi ile tedavi edilebilir. Laparoskopi ile kistlerin alınması ve adezyonların giderilmesi hastalığın en kesin tedavi yöntemidir. Lezyonların laparoskopi yöntemi ile tamamının temizlenmesi durumunda hastaların 1 yıl içinde gebe kalması beklenir. 1 yıl içinde doğal yollarla gebe kalamayan hastalara tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olmaları tavsiye edilmektedir.

Endometrium hastalarının az da olsa gebelik şansı vardır ve gebeliğin oluştuğu durumlarda endometriosis odaklarında ve endometriomalarda gerileme tespit edilebilmektedir.

Çikolata kisti (endometrioma) üreme çağındaki kadınlara özgü bir hastalık olup menopoza giren kadınlarda endometriomaya neden olan endometriosisin gerilediği gözlenmektedir.

Çikolata kisti tedavi edilmediğinde ilerleyen sinsi bir hastalıktır. Kistlerin büyüklüğü ile orantılı olarak, dış gebelik, gebe kalamama (kısırlık) ve hatta yumurtalıkların kaybı söz konusu olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir