Çikolata kisti kansere neden olur mu?

berem4

Çikolata kisti kansere neden olur mu? Endometrioma (çikolata kisti), yumurtalıklarda görülen selim huylu bir kisttir. Cinsel birliktelik sırasında regl (adet) döneminde ya da kronik olarak herhangi bir zamanda neden olduğu pelvik ağrılarla kadınların yaşam kalitesini negatif yönde etkileyebilen endometriomanın kansere dönüşebildiği söylenemez. Fakat endometrioma oluşumuna neden olan sebepler, yumurtalık kanserin de de etken olabilir.

Endometrioma, östojen ve progesteron hormonlarına duyarlılığı nedeniyle üreme çağındaki kadınlarda izlenen bir tablodur. Endometrioma, üreme çağında % 15 oranında kadında, gebe kalma zorluğu çekenlerde kadınların % 30’unda saptanmaktadır.

Çikolata kisti varlığı belirlenen bir yumurtalıkta daha sonra yumurtalık kanseri görülme riski az da olsa bulunmaktadır. Ancak bu durum “çikolata kisti kansere neden olur” algısına yol açmamalıdır. Endometriosis hastalığı görülen kadınlar üzerinde yapılmış olan çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel veriler, hastaların yalnızca % 1-2’lik bölümünde endometriosis oluşumlarının yerleştiği bölgelerde kanser oluşumunun tespit edildiğini göstermekte ve endometriosis varlığı bulunmayan kadınlar da yumurtalık kanseri açısından aynı oranda risk taşımaktadır. Kısaca endometriosis hastası olsun veya olmasın her kadının yumurtalık kanserine yakalanma riski % 1-2’dir.

Yumurtalık kanseri ile endometrioma ilişkisi, biyolojik ve kalıtımsal mutasyon yönünden de incelenmiş ancak iki endometrioma ve kanser arasında sebep-sonuç bağlantısı kurulabilecek hiçbir ize rastlanamamıştır. Yani bu araştırma vasıtasıyla elde edilmiş olan sonuçlar da “çikolata kisti kansere neden olur” ifadesini doğrulamamaktadır. Bu durumda, yumurtalık kanseri ve endometrioma oluşumunda kalıtımsal ve çevresel etkenleri risk faktörü olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Yumurtalık kanseri; tümörün yerleşim yerine, dâhil olunan ırkın yatkınlığına, sosyoekonomik duruma ve diğer başka etkenlerin etkisi ile oluşmaktadır. Uzun süreler doğum kontrol ilacı kullananlar, doğum eylemi beklenen zamanda gerçekleşen gebelikler (gebeliklerin sayısı artması kanser riskini azaltmaktadır), yumurtalık kanalları bağlanmış veya yumurtalıkları bırakılmak üzere rahmi alınmış olan kadınların, yumurtalık kanserine tutulma riski azalır. İleri yaştaki kadınlar, ailesinde meme veya yumurtalık kanseri hikayesi bulunanlar ve infertilite (kısırlık) ilaçları kullananları; yumurtalık kanseri açısından risk grubunu oluşturmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir