Çikolata kisti nasıl tedavi edilir?

BXP67793h

Çikolata kisti nasıl tedavi edilir? Çikolata kisti (endometrioma), adet döneminde daha sık ve şiddetli hissedilmek üzere, cinsel ilişki esnasında veya herhangi bir zamanda, kasıklarda ya da karnın alt bölgelerinde ağrı yakınmalarına neden olur. Regl (adet) dönemini dayanılmaz hale getiren ağrıların basit ağrı kesicilerle giderilebilmesi söz konusu değildir. Cinsel ilişki esnasında ise ağrı daha derinlerde kendini gösterir. Mensturasyon periyodunda (adet döngüsü) düzensizlik ya da infertilite (kısırlık-gebe kalamama) şikayeti olanlarda da endometrioma görülebilmektedir.

Oluşum mekanizması hakkında net bir bilgiye sahip olunmaması, çikolata kistinin kesin olarak tedavi edilememesinin en önemli sebeplerindendir. Hastanın yakınmalarını gidermeye ya da en aza indirmeye yönelik tedaviler uygulanmaktadır ve uygulanan tedavi metotları arasında en kesin tedavi cerrahi girişimlerle kistin alınmasıdır.

Tedavinin metodu hastanın; yaşı ve klinik durumunun yanında hastalığın evresi, çocuk sayısının tamamlanıp tamamlanmadığı, kısırlık mevcudiyetinin olup olmaması gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. 3 cm’nin altında çikolata kisti bulunanlar (hafif endometrioma) için gözlem tedavisi uygun görülürken daha ileri evrelerde medikal (ilaç) tedavi, cerrahi tedavi ve medikal+cerrahi (kombine) tedaviler uygulanmaktadır.

Endometriomalar, progesteron ve östrojen hormonlarına karşı oldukça duyarlı kistlerdir ve bu hormonların varlığında büyüme eğilimi gösterirler. Medikal tedavilerde bu hormonların baskılanarak endometriomaların küçülmeleri ve ağrının azaltılması amaçlanır. Medikal tedavilerde doğum kontrol hapları ve hastada yalancı menopoz oluşturmaya yönelik ilaçlar kullanılır. Yalancı menopoz oluşturan ilaçlar, doğum kontrol hapları ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan ilaçlardır. Ancak doğum kontrol haplarından daha kuvvetli etkiye sahiptir ve uzun süre kullanıldığında ortaya çıkabilen yan etkileri (kemik erimesi) nedeniyle 6 aydan daha uzun süre kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu açıdan sınırlı sürelerde ve gerekli zamanlarda sıklıkla kombine tedavilerde ameliyat öncesinden itibaren ya da sadece ameliyat sonrasında kullanılmaktadır.

Medikal tedaviler çok genç yaştaki hastalara, çocuk sayısını henüz tamamlamamış (başka çocuk sahibi olmak isteyen) kadınlara ve endometriosis ve endometrioma nedeniyle oluşan şiddetli ağrı yakınması olanlara (ağrıların nedenlerinin giderilmesi amacıyla) uygulanmaktadır. İlaç tedavileri ile ağrının baskılanması ve endometriosis ve endometriomaların gerilemesi amaçlanır. Bu yöntemle endometriosis ya da endometriomanın tamamen tedavi edilmesi, bunların ortadan kaldırılabilmesi mümkün olmadığından ilaç tedavilerinden kısıtlı düzeyde fayda sağlanabilmektedir.

İlaç tedavisinin yaralı olmayacağı durumlarda ise endometriosis ve endometrioma cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir. Cerrahi operasyonlar laparotomi (açık ameliyat) ya da laparoskopi (kapalı ameliyat) yöntemlerinden biri kullanılarak yapılır. Sıklıkla “altın standart” olarak kabul edilen laparoskopi yöntemi tercih edilir. Bu yöntem, açık ameliyatlara göre hastanın iyileşme sürecinin daha kısa olması ve operasyon sırasında uygulanan kesinin çok küçük olması (1 cm) nedeniyle hasta açısından daha avantajlıdır.

Ameliyat öncesi ya da sonrasında medikal tedavilerin uygulanması kombine tedavi olarak adlandırılır. İnfertilite (kısırlık) tedavilerinde zaman kazanmak ve yapılacak operasyonu kolaylaştırmak için medikal tedavinin operasyon öncesinde yapılması söz konusu olabilmektedir. Ameliyat sonrasında kistin çıkarıldığı bölgede mikroskobik odakların kalması ihtimaline karşın, yalancı menopoz oluşumunu sağlayan ilaçlar yardımıyla operasyon medikal tedaviler ile desteklenmektedir. Bu ilaçlar kalmış olması mümkün mikroskobik odakların büyümesini engellemek ve hastalığın nüksetme olasılığını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir