Çikolata kisti tekrarlar mı?

pregnant woman eating honey from the jar

Çikolata kisti tekrarlayabilir mi? Endometrioma yumurtalığa yerleşmiş endometriumun (rahim içi doku) neden olduğu bir yumurtalık kistidir. Endometriomanın (çikolata kisti) oluşum mekanizması ve sebepleri hakkında kesin ve net bir bilginin bulunmaması, tedavisinin kesin olarak yapılabilmesini de zorlaştırmaktadır.  Bilinen en kesin tedavi yöntemi ise cerrahi operasyonlar ile kistlerin yumurtalıktan temizlenmesidir.

Çikolata kistleri sıklıkla, operasyon sonrasında hastada oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmesi ve hastanın nekahet dönemini daha konforlu geçirmesi ve günlük hayatına daha kolay dönebilmesi avantajları nedeniyle laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) yöntemi ile tedavi edilmektedir. Karın içi adezyonların (yapışıklık) ciddi boyutlarda olması durumunda hekim cerrahi operasyonda laparotomi yöntemini (açık ameliyat) de tercih edebilmektedir.

Çikolata kistlerinin tekrarlama olasılığı cerrahi operasyonda kullanılan yönteme ve cerrahi operasyonu gerçekleştirecek ekibin tecrübe ve becerisine bağlıdır. Tek başına uygulanan ilaç tedavilerinden ise etkili sonuçlar alınamamaktadır.

Cerrahi operasyon sırasında kistin içindeki sıvının yalnızca aspire edilerek (boşaltılarak) kistin cidarının çıkarılmaması, sıvısı aspire edilen kistin cidarının yakılması ya da kistin cidarının yerleşim yerinden tamamen temizlenmesi (kistektomi) v.b. farklı metotlar kullanılabilmektedir. İlk iki metot kullanılarak yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında çikolata kistinin tekrarlama olasılığı artmaktadır. Tekrarlama riski en düşük olan metot ise kistektomidir.

Uygulanan cerrahi metot kistektomi olduğunda ise cerrahi operasyonu gerçekleştirecek ekibin tecrübe ve becerisi oldukça önem kazanmaktadır. Kistin cidarının tamamen temizlenememesi durumunda bölgede kalacak olan bir miktar parça ya da kalabilecek mikroskobik odaklar, endometriomanın nüksetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kistin aspirasyonu, kistin cidarının yakılması ya da kistektomi sırasında yerleşim yerinde bir miktar parçanın ya da mikroskobik odakların kalması durumunda hastalık 6 ay–1 yıl içinde tekrarlama eğilimi göstermektedir.

Endometrioma ya da endometriosis üreme çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Bunun nedeni endometriosis ve endometriomanın, östojen ve progesteron hormonlarına karşı duyarlılığı ve bu hormonlar nedeniyle yayılma ve büyüme eğilimi göstermeleridir. Bu nedenle yerleşim yerinde gerek parça gerekse mikroskobik odakların kalması, endometriomanın tekrarlamasına neden olabilmektedir. Bazen ise bir kez uygulanan cerrahi operasyon sonrası yaşam boyunca endometrioma tekrar etmez.

Cerrahi operasyon sonrasında kalabilecek mikroskobik odakların yayılma ya da büyüme eğilimi riskini en aza indirmesi açısından, endometriomaların kombine (cerrahi+medikal tedavi) tedavi yöntemiyle tedavi edilmesi daha başarılı sonuçlar verebilmektedir. Bu amaçla doğum kontrol haplarının yanı sıra yalancı menopoz oluşturmaya yarayan GnRH analogları ve danazol kullanılabilmektedir. Bu ilaçların tamamı, östrojen ve progesteron hormonlarının baskılanması amacıyla kullanılmaktadır. Doğum kontrol hapları uzun süreler kullanılabilmesine rağmen GnRH analogları ve danazol daha etkili ilaçlardır. GnRH analogları bu ilaçlar arasında etkisi en yüksek ve en pahalı olan ilaçtır ancak uzun süre kullanılması kemik erimesine neden olabildiğinden 6 aydan daha uzun süre kullanılamamaktadır. Danazol daha ucuz ve GnRH analogları ile benzer etkiye sahiptir ancak başta tüylenme olmak üzere yan etkileri nedeniyle sınırlı olarak kullanılabilmekte, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı varlığında ise kullanılamamaktadır.

Gebelik ve doğumun endometriomayı geciktirici etkisi de unutulmamalı, tedavi sonrasında hemen gebelik planlanması önerilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir