Çikolata kisti ultrasonda görülür mü?

BXP67816h

Çikolata kisti ultrasonda görülebilir mi? Endometrioma  (çikolata kisti) sıklıkla, şiddetli ve hatta dayanılmaz olarak tarif edilen bir şekilde regl (adet) döneminde, cinsel münasebet esnasında (daha derinlerde) ya da pelvik bölgede (karnın alt kısmı, kasık) hatta belde herhangi bir vakit hissedilen ağrı ile belirti verir.

Regl döneminde oluşan ağrılar basit ağrı kesicilerle giderilemez. Endometrioma, mensturasyon periyotlarında (adet döngüsü) düzensizliklere veya infertiliteye (gebe kalamama ya da kısırlık) de sebep olabilmektedir. Bazen ise hiçbir semptoma (belirti) neden olmayan endometrioma, rutin kontroller esnasında ya da yumurtalık kisti ameliyatları sırasında keşfedilebilmektedir.

Bu semptomların biri ya da birkaçının bulunması, hekimin endometriomadan şüphe duymasına neden olur. jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasona (transvajinal ultrason ya da vajinal ultrason) ek olarak yapılacak kan testlerindeki tümör belirteçleri olan Ca 19–9 ve Ca 125 değerlerinin kanda yüksek çıkması, endometrioma tanısını kuvvetlendirir.  Kistin patolojik inceleme sonucuna göre de kesin tanı konulabilir.

Jinekolojik ultrasonun, endometriomanın tanısında oldukça önemli bir yeri vardır. Vajinal ultrason yardımıyla yumurtalıklar (overin yapısı ve overde mevcut olan tümörler ve kistler),  uterus (rahim) (pozisyonu, büyüklüğü yapısı, myom ya da tümör mevcudiyeti ve endometrium yapısı) ve pelvik (alt karın) bölgesindeki organlar detaylı olarak incelenebilir ve gerekli bilgiler toplanabilir.

Çikolata kisti ultrasonda görülür ve kendine has özellikleri itibariyle diğer kistlerden kolayca ayrılabilir. Çıkarılan kistlere ait biyopsi sonuçları ile jinekolojik ultrason ile elde edilen bilgiler, % 90’ın üstünde oranlarda birbirleri ile örtüşmektedir.

Çikolata kisti ultrasonda görülürse hastanın durumuna (yaş, kist boyutu, çocuk isteğinin olup olmaması) en uygun yönteme karar verilerek tedavi edilmektedir. Endometriomanın bilinen en kesin tedavisi cerrahi operasyon ile kistin alınmasıdır (kistektomi) . Operasyonun tecrübeli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi ve operasyon sonrasında uygun ilaç tedavilerin uygulanması durumunda çikolata kistinin nüksetme ihtimali azalmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir