Çikolata kistinden korunma yolları nelerdir?

Portrait of beautiful pregnant woman

Çikolata kistinden korunma yolları nelerdir? Çikolata kisti, östrojen ve progesteron hormonlarının varlığında büyüme ve yayılma eğiliminde bir hastalık olduğundan üreme çağındaki kadınlarda görülür ve kadınların % 10’u bu risk ile karşı karşıyadır. Kısırlık (infertilite) nedeniyle gebe kalamayanlar arasında ise çikolata kistlerine % 20–40 oranında rastlanmaktadır.

Oluşum mekanizması hakkında kesin bir bilgi bulunmayan endometriosis, endometriumun (rahmin iç dokusu) rahim harici bir bölgeye yerleşmesi ve yerleşim yerinde kendine has kalınlaşma ve kanama ile dökülme davranışını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Endometriosis çevre bölgedeki organ ve dokuların arasında adezyonlara (yapışıklık), endometriosis odaklarının yumurtalıklara tutunması ile burada kistlere (çikolata kisti ya da endometrioma) neden olmaktadır.

Endometriomanın, herhangi bir etkenle direkt ilişkisi bulunmaması, “teoriler hastalığı” olarak anılmasına sebep olmaktadır. Oluşum mekanizması hakkında en çok benimsenen yaklaşım ise regl (adet) kanının normal olmayan bir şekilde geriye doğru akması ve bu esnada taşıdığı endometrium hücrelerinin yumurtalıklara tutunarak zamanla kist oluşturmasıdır. Genel olarak kalıtımsal ve çevresel faktörler ile sigara kullanımı riskin artmasına neden olduğu söylenebilir.

Endometrioma ve endometriosisin oluşum sebebi kesin olarak bilinmediğinden korunma yolları hakkında da etkin bir metottan söz etmek doğru olmaz. Ancak zaman içindeki tecrübeler, endometriomanın gebelik ve doğum sonrasında gerileme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Endometriosis veya çikolata kistlerinedeniyle cerrahi operasyon geçirmiş olanların, hastalığın operasyondan sonra nüksetme (tekrarlama) tehlikesini ve yapılan operasyonda kalmış olabilecek mikroskopik odakların yeniden büyüme riskini en az seviyeye indirmek amacıyla yapılan medikal tedavilerin aksatılmaması koruyucu bir tedbir olarak ifade edilebilir.

Endometrioma ve endometriosisin tekrarlama eğilimleri nedeniyle tedavinin bitiminden sonra ara vermeden hamile kalmak, gebelik ve doğumun hastalığın tekrarlama tehlikesini azaltması yönünden önem arz etmektedir. 1 yıl içinde doğal yolla hamile kalınamadığı takdirde, endometrioma ve endometriosisin tekrarlaması durumunda gebe kalamama riskinin yükseldiği akıldan çıkarılmamalı ve doktorun tüp bebek önerisine ön yargı ile yaklaşılmamalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir